Home

Welkom bij

Eendracht

Zorg

Particuliere thuiszorg Zwijndrecht, Hendrik
Ido Ambacht, Dordrecht, Rotterdam Charlois,
Rotterdam IJsselmonde, Ridderkerk en
Barendrecht.

Particuliere thuiszorg

Blijf zo lang mogelijk thuis wonen met de verzorging en verpleging die bij u thuis wordt geleverd. Eendracht Zorg biedt particuliere thuiszorg in Zwijndrecht en omgeving. We bieden hoogwaardige en kleinschalige particuliere thuiszorg en privé zorg aan huis. U wordt altijd verzorgd door dezelfde zorgverlener die u echt leert kennen en die direct inspeelt op uw wensen. Ook bieden we specialistische zorg, bijvoorbeeld in de laatste levensfase. Daarmee is uw zorg in de beste handen.Zorgprofessionals die klaar staan voor u !

Eendracht tussen hart, geest en wil

De professionals van Eendracht Zorg werken vanuit hun hart en met de wil en kennis die nodig is om u hoogwaardige particuliere zorg te bieden in Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht, Rotterdam Charlois, Rotterdam IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht. Naast particuliere thuiszorg, gezinszorg, welzijnszorg en aanvullende zorg.

De Zorg van Eendracht Zorg

Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg houdt in dat u van begin tot eind helemaal zelf de controle houdt over de zorg die u ontvangt en de hoeveelheid van die zorg. Heeft u 24 uur per dag intensieve verzorging nodig, dan kan er iemand dag en nacht voor u klaarstaan. Samen met u bespreken wij de zorgbehoefte.

Gezinszorg

Heeft u een zorgbehoefte en bent u op zoek naar hulp bij persoonsverzorging of huishoudelijke taken of heeft u nood aan psychosociale, pedagogische of agogische ondersteuning? Dan kunt u een beroep doen op een verzorgende van eendracht Zorg.

Welzijnszorg

Welzijnszorg richt op personen of groepen die omwille van een of ander probleem niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Eendracht Zorg biedt zorg en ondersteuning in de vorm van therapieën, andere behandelingen, begeleiding, activiteiten, enz..

Aanvullende zorg

Soms zijn er situaties dat er net iets meer nodig is. Om een mantelzorger te ontlasten, incidenteel of op een vast moment per week. Of om bij te springen als de reguliere thuiszorg onvoldoende is en zij niet meer tijd kunnen leveren.

Eendracht Zorg Diensten

Verzorging & Verpleging

 • 24 uurs verpleging
 • Verzorgen van wonden
 • Zorg voor medicatie ( bestellen)
 • Medicatie klaar leggen voor gebruik
 • Bloeddruk meten
 • Palliatieve thuiszorg

Begeleiding/Ondersteuning

 • Hulp bij dagelijkse leven
 • Mantelzorg ondersteuning
 • Sociale contacten
 • Het aanbrengen van dagstructuur
 • Ondersteuning communicatie met
 • behandelaars
 • Vakantiezorg
 • Zorg bij dementie
 • Terminale thuiszorg
 • Personenalarmering
 • Hulp bij PGB aanvragen

Hulp bij huishouden

 • Stofzuigen
 • Ramen en deuren lappen
 • Afwas doen
 • Wassen en strijken
 • Bedden verschonen
 • Maaltijden verzorgen